Kursun məqsədi

Bu təlimdə layihə üzrə maliyyə hesabatlarını tərtib və təqdim edilməsi, layihə başa çatdıqdan sonra onun qiymətləndirilməsinin keçirilməsi kimi tərəflərin öyrənilməsi nəzərdə tutulur.

Ad Soyad

Təlimçi

Kurs kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Mühəndislər, layihə dizaynerləri, satış nümayəndələri, menecerlər və mühəndislik hesablamalarında özünü inkişaf etdirmək istəyən bütün sənaye işçiləri iştirak edə bilərlər.

KURSUN MÜDDƏTİ:

48 saat

KURSUN TƏDRİS DİLİ:

Azərbaycan dili / Türk dili

SERTİFİKAT:

Təlimin sonunda keçiriləcək imtahanda 70% və daha çox bal toplayan kursantlarımıza “Nailiyyət Sertifikatı” veriləcək.