Kursun məqsədi

Avadanlıqların düzgün seçilməsi, istehsal gücünün hesablanması, komunal xərclər sərfiyyatı və s. kimi hesabatlar biznes-plan tərtibatında çox vacib məsələlərdir. Bu təlimdə avadanlıqların əsas struktur elementləri. Avadanlıqların seçilməsi üsulları öyrədilir.

Ad Soyad

Təlimçi

Kurs kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Mühəndis hesablamalarında özünü inkişaf etdirmək istəyən mühəndislər, satış nümayəndələri, menecerlər və bütün sənaye işçiləri iştirak edə bilərlər.

KURSUN MÜDDƏTİ:

48 saat

KURSUN TƏDRİS DİLİ:

Azərbaycan dili / Türk dili

SERTİFİKAT:

Təlimin sonunda keçiriləcək imtahanda 70% və daha çox bal toplayan kursantlarımıza “Nailiyyət Sertifikatı” veriləcək.